Hög tillgänglighet och flexibilitet är viktiga faktorer i vårt dagliga arbete. Även med mycket kort varsel kan vi snabbt vara på plats. Men det handlar också om snabb återkoppling vid eventuell reklamation.

 

Kunden i fokus

ARBETSSÄTT OCH VÄRDERINGAR

Vi vill att våra kunder ska kunna lita på oss. Vår höga leveranssäkerhet och kvalitetssäkring har gjort att vi byggt upp ett bra nät av kundreferenser. Vi arbetar med ständiga förbättringar vilket bland annat innebär att ställa krav på våra leverantörer, men även att skapa en god arbetsmiljö för våra medarbetare. Detta ska vara en avgörande orsak till varför kunderna väljer

oss. Vi vill ha en öppen information för att tydligt förmedla en trygg och ärlig samarbetspartner. Nedan kan ni se några av de kunder som vi jobbar med. Har ni några specifika önskemål så ta gärna kontakt med oss så kan vi berätta mer om liknande case och kundönskemål vi utfört.

NÅGRA FÖRETAG VI JOBBAR MED

CC Service AB            Enhagsvägen 18            187 40 Täby            08-506 363 88           info@ccservice.se