Ett städbolag att lita på

CC Service är ett mindre städbolag med det stora företagets kompetens och erfarenhet. Vi erbjuder olika städtjänster hos privata företag samt hushållsnära tjänster till privatpersoner. Vi är certifierade enligt ISO 9001:2015 och ISO 14001:2015. CC Service strävar efter att vara en attraktiv arbetsgivare och ett företag med god etik.

OM OSS

CC Service startades 2014 men har en gedigen och lång erfarenhet. Våra kunder finns i Storstockholm inom såväl den privata som den offentliga sektorn. Vi strävar efter att erbjuda hushållsnära tjänster med hög kvalitet.

 

Vår affärsidé är att utföra miljöanpassad lokalvård och andra servicetjänster med kvalitet och bra kundservice. Vår konkurrenskraft fokuseras på vårt kunnande, vårt engagemang, våra resurser och våra priser.

 

Framförallt arbetar vi för att skapa en ökad kundnöjdhet, men även för att hitta en hållbar utveckling för företaget. Vi vill ha motiverade medarbetare som trivs med att jobba hos oss.

VÅRA POLICYS I SAMMANDRAG

KVALITETSPOLICY – att uppfylla kunders krav/behov i rätt tid, på rätt sätt och med hög och jämn kvalitet.
MILJÖPOLICY – minska miljöpåverkan genom mindre förorening, avfall och användning av naturresurser.

PERSONALPOLICY – skapa kompetenta/engagerade medarbetare, som kan bidra till företagets utveckling.

ARBETSMILJÖPOLICY – skall leda till ett gott arbetsklimat, bra hälsa, låg sjukfrånvaro och få arbetsskador.

JÄMSTÄLLDHETSPOLICY– ett målinriktat jämställdhetsarbete med lika möjlighet till anställning och befordran.

DROGPOLICY – alkohol/droger ska inte användas. Vi förebygger och motverkar missbruksproblem.

 

 

ETIKPOLICY – vi ska präglas av god etik, bry oss om vår omvärld, respektera mänskliga rättigheter och stå för löften.

KRÄNKANDE SÄRBEHANDLING OCH SEXUELLA TRAKASSERIER – kränkande särbehandling, mobbning eller sexuella trakasserier tolereras ej på våra arbetsplatser.

CC Service AB            Enhagsvägen 18            187 40 Täby            08-506 363 88           info@ccservice.se