Vår affärsidé är att utföra miljöanpassad lokalvård och andra servicetjänster med hög kvalitet och med ett professionellt kundbemötande. Ett miljömedvetet tänk är ständigt närvarande i vårt dagliga arbete. Vi är kvalitets- och miljöcertifierade enligt ISO 9001:2015 och 14001:2015, vilket vi är väldigt stolta över. Miljön är vår framtid.

Miljö och hållbarhet i fokus

VÅRT KVALITETS- OCH MILJÖARBETE

ISO 9001:2015 är världens mest etablerade ramverk för kvalitet. Certifikatet garanterar att vi erbjuder en produkt som uppfyller myndighetskrav och att vi arbetar för en ökad kundtillfredsställelse och motiverad personal.

 

Vi är stolta över vårt certifikat, men kvalitet för oss är mycket mer än så. Vi vill att företaget utvecklas och är lönsamt, och inte minst att våra medarbetare är motiverade och trivs med att arbeta hos oss.

 

ISO 14001:2015 innebär att CC Service tar ansvar för miljön gentemot kunder, personal och ägare. Vi arbetar aktivt för att använda miljömedvetna metoder i vårt dagliga arbete, vi följer upp och vidareutvecklar vår miljöpolicy och vi har detaljerade miljömål.

 

Hållbar utveckling handlar inte bara om en god miljö, utan växer fram i samspelet mellan ekologisk, ekonomisk och social hållbarhet. Det är väldigt viktigt för oss.

 

 

ARBETSMILJÖ OCH SAMHÄLLSANSVAR

I en så pass tuff bransch som lokalvård är arbetsmiljön extra viktig att ta hänsyn till. På CC Service genomför vi åtgärder för att förebygga ohälsa och olycksfall. Vi utbildar även vår personal om risker och förebyggande av arbetsskador, kemiska hälsorisker m.m. Detta innebär att vi kan hålla en hög kvalitet och skapa motivation som leder till bra samarbeten. En gemensam hög servicegrad bland alla anställda är också en del som vi prioriterar och kontinuerligt kontrollerar att vi följer.

 

I vår etikpolicy har vi fastställt att vi ska ta ett samhällsansvar, att bry oss om vår omvärld, respektera mänskliga rättigheter och kontinuerligt arbeta med hållbarhet. Vi tror att det är den bästa vägen till en lyckad verksamhet med nöjda kunder.

CC Service AB            Enhagsvägen 18            187 40 Täby            08-506 363 88           info@ccservice.se