Kunden i fokus

Hög tillgänglighet och flexibilitet är viktiga faktorer i vårt dagliga arbete. Även med mycket kort varsel kan vi snabbt vara på plats. Men det handlar också om snabb återkoppling vid eventuell reklamation.

Kvalitet och miljö i fokus

Vår affärsidé är att utföra miljöanpassad lokalvård och andra servicetjänster med hög kvalitet och professionellt kundbemötande. Ett miljömedvetet tänk är ständigt närvarande i vårt dagliga arbete. Vi är miljöcertifierade enligt ISO 9001:2015 och 14001:2015, vilket vi är väldigt stolta över. Miljön är vår framtid.

Service som lever upp
till dina krav

Våra kompetenta och engagerade medarbetare är de som bidrar till företagets utveckling. Det innebär att vi kan garantera en hög kvalitet och servicegrad. Men för att du ska bli övertygad så kan du givetvis testa oss innan du bestämmer dig!

CC Service AB            Enhagsvägen 18            187 40 Täby            08-506 363 88           info@ccservice.se